Wystawa starych druków w Gmachu Głównym

Biblioteka Politechniki Gdańskiej przygotowała wystawę prezentującą jej najstarsze zbiory. Ekspozycja będzie towarzyszyć konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki.

 

W holu biblioteki można obejrzeć interaktywną prezentację multimedialną wyświetlaną na infokioskach. Jest ona wstępem do wystawy, ukazującym m.in. prace z zakresu astronomii i przyrody, a także unikatowe w skali Europy gdańskie zapiski meteorologiczne.

Podczas konferencji programowej NKN zwiedzający będą mieli okazję na własne oczy zobaczyć najstarsze dzieła w całej kolekcji, takie jak bezcenna publikacja Galileusza z 1635 r. oraz pięknie ilustrowany XVIII-wieczny rękopis opisujący podróż gdańszczanina Nataniela Jakuba Gerlacha po Europie zachodniej. Stare druki będą prezentowane od 26.04 od godziny 8.30 do 28.04 do godziny 10.00.

Informacji o wystawie oraz całym zbiorze starych druków udzielać będzie mgr Kamila Kokot z Sekcji Budowy Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych Biblioteki PG.

Czytaj także: Konferencja programowa NKN