Wystawa zagranicznych książek naukowych

Książki renomowanych wydawnictw, takich jak Springer, Wiley, Pearson, De Gruyter, Oxford University Press i McGraw-Hill zaprezentowane będą na wystawie odbywającej się 12 i 13 grudnia w godzinach 9.00–16.00 na Dziedzińcu Fahrenheita w Gmachu Głównym PG. Wybrane publikacje zostaną zakupione przez Bibliotekę PG.

 

Wystawie towarzyszyć będą prezentacje na temat platformy eContenta zawierającej publikacje naukowe polskich i zagranicznych wydawnictw (12 grudnia w godz. 12.30–13.30) i systemu edukacyjnego MyLab do kształcenia na odległość wydawnictwa Pearson (13 grudnia w godz. 10.00–12.00) oraz konkurs z nagrodami. Współorganizatorem wydarzenia jest Biblioteka Politechniki Gdańskiej.