Wywiezione w 1945 r. książki wracają do Biblioteki Politechniki Gdańskiej

Biblioteka PG otrzymała od Uniwersytetu w Bremie 15 woluminów książek, które powróciły na naszą uczelnię po tym, jak zostały z niej wywiezione w styczniu 1945 r. z obawy przed zbliżającym się frontem wojennym.

 

Obecny zbiór stanowi dopełnienie dwóch serii wydawniczych będących inwentarzami zabytków kultury. Szczególnie ciekawa jest „Corpus Vasorum Antiquorum”, będąca najstarszą naukową inicjatywą poświęconą greckiej ceramice rozproszonej po muzeach na całym świecie. Pierwszy tom serii został wydany w 1922 r., a do tej pory ukazało się ich 400, obejmując kolekcje ceramiki z 24 krajów. Wśród otrzymanych prac znajdują się wydane w latach 30. XX wieku tomy poświęcone polskim, amerykańskim, włoskim i chorwackim kolekcjom waz. Wyjątkowym nabytkiem jest 3-tomowa seria Aloysa Hirta „Geschichte der Baukunst bei den Alten” („Historia architektury starożytnych”) z wielkoformatowymi tablicami przedstawiającymi plany i rzuty budowli antycznych.

– Wszystkie otrzymane książki zostaną poddane obowiązkowemu odkażaniu, a następnie opracowane i wprowadzone do katalogu komputerowego. Zainteresowani użytkownicy będą mieli okazję zapoznać się z treścią odzyskanych prac także na miejscu, w czytelni głównej, po dokonaniu wcześniejszego zamówienia – zapewnia mgr Kamila Kokot z Biblioteki PG.

Uniwersytet w Bremie już w 2000 r. przekazał 750 woluminów książek należących niegdyś do dawnych zbiorów Politechniki Gdańskiej. Otrzymany wówczas depozyt zapoczątkował powstanie Pracowni Zbiorów Zabytkowych i Starych Druków w Bibliotece PG.