WZiE poszerza współpracę z II LO w Elblągu. Powstanie klasa akademicka

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu zawarły umowę o wzajemnej współpracy w tworzeniu klasy akademickiej (od roku 2019/20120) w celu propagowania postaw i działań przedsiębiorczych. Uczniowie klasy akademickiej będą poszerzać wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych i uczyć się odpowiednich zachowań w sferze gospodarczej.

 

Wydział Zarządzania i Ekonomii współpracuje z II Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu od kilku lat, m.in. organizując  – pod patronatem Rektora PG i banków – konkurs „Wiem na bank” dla uczniów z województw warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego, którzy chcieliby sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą współczesnych problemów funkcjonowania rynków finansowych, zagadnień z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii.

– Umowa o utworzeniu klasy akademickiej jest kolejnym krokiem tej współpracy, która da możliwość uczniom oddalonym od dużych ośrodków akademickich nie tylko poszerzenia wiedzy z tak ważnego współcześnie sektora ekonomicznego, ale również przyjrzenia się, jak prowadzi się zajęcia na uczelni, czym są warsztaty tematyczne – mówi dr Ewa Hope, pełnomocnik dziekana WZiE ds. public relations.

Wszystkie zajęcia związane z tematami ekonomicznymi, przedsiębiorczością czy finansami prowadzić będą pracownicy WZiE z siedzibie II LO w Elblągu. Zajęcia warsztatowe, laboratoryjne odbywać się będą na WZiE. Część zajęć prowadzona będzie w języku angielskim.

 

Umowę w imieniu WZiE PG podpisała dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG, dziekan WZiE PG (na zdjęciu z lewej). II LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu reprezentowała Agnieszka Jurewicz, dyrektor szkoły.