XIX Pomorskie Sympozjum Spawalnicze i XXI Spotkanie Spawalników Wybrzeża

Nowoczesne technologie spawalnicze będą tematem XIX Pomorskiego Sympozjum Spawalniczego połączonego z XXI Spotkaniem Spawalników Wybrzeża, które odbędzie się 7 września 2017 r. w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Organizatorami Sympozjum są: Zespół Inżynierii Spajania PG oraz firma Linde Gaz Polska.

Zaprezentowane wystąpienia dotyczyć będą między innymi mechanizacji i robotyzacji spajania, bezpieczeństwa pracy, technik poprawy wydajności i jakości połączeń spajanych oraz nowoczesnych technik badań i kontroli w spawalnictwie. W ramach XIX Pomorskiego Sympozjum Spawalniczego odbędzie się również wystawa sprzętu spawalniczego zlokalizowana przed budynkiem Wydziału Mechanicznego, na której zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania technologiczne wiodących producentów z zakresu spajania i cięcia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej https://mech.pg.edu.pl/zaklad-inzynierii-spajania/aktualnosci-zespolu oraz www.spawalnicy.com/wydarzenia.