XV edycja studiów podyplomowych „Aplikacje i usługi internetowe”

Absolwenci specjalizacji prowadzonej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, wykonywania, wdrażania i zabezpieczania systemów opartych o technologie internetowe.

 

Studia te ukierunkowane są na tworzenie aplikacji i witryn internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem warstwy interfejsu użytkownika i metod udostępniania dokumentów cyfrowych różnych typów. Na licznych przykładach przedstawione zostaną zasady tworzenia witryn i systemów internetowych, jak również sposoby ich osadzania i publikacji w sieci WWW. Podsumowaniem zdobytych umiejętności będzie projekt aplikacji internetowej realizowany w zespołach nadzorowanych przez specjalistów IT.

„Aplikacje i usługi internetowe” to studia podyplomowe realizowane we współpracy z czołowymi firmami branży IT na Pomorzu. Zajęcia będą się odbywać przez dwa semestry i rozpoczną się w październiku tego roku. Rekrutacja trwa do 30 września. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej.