XVIII Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa

Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo i silnie skorelowane układy elektronowe będą głównymi tematami konferencji, która odbędzie się w Krynicy Morskiej w dniach 8–13 października. Jej organizatorem jest Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

 

Zaprezentowane wystąpienia dotyczyć będą między innymi współistnienia nadprzewodnictwa i magnetyzmu, kwantowych zjawisk krytycznych oraz izolatorów i semimetali topologicznych. Wśród zaproszonych wykładowców znajdują się przedstawiciele krajowych i zagranicznych uniwersytetów oraz Polskiej Akademii Nauk. Wybrane materiały zostaną opublikowane w czasopiśmie Acta Physica Polonica. Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik objął konferencję swoim patronatem honorowym. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.kkn18.mif.pg.gda.pl.