XX Pomorskie Sympozjum Spawalnictwa i XXII Spotkanie Spawalników Wybrzeża

XX Pomorskie Sympozjum Spawalnictwa odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 6 września. Rozpocznie się ono o godzinie 9:40 w Audytorium prof. Edwarda Geislera (budynek Wydziału Mechanicznego).

 

Po przywitaniu gości można będzie wysłuchać wystąpień dotyczących wpływu warunków przesycania po spawaniu na właściwości złączy rur ze stali typu lean duplex, robotyzacji procesów spawania oraz inteligentnej technologii gazowej. Swoją działalność przedstawi Koło Naukowe Spawalników MMA, zaprezentowane zostaną hybrydowe spawanie plazmą MAG stali S700 MC oraz zintegrowane systemy automatyzacji MOST na przykładzie urządzeń do spawania wzdłużnego i obwodowego. Poruszone zostaną także tematy innowacji w technice spajania, cyberbezpieczeństwa oraz systemów zarządzania parkiem butlowym i zakupu gazów technicznych. Po zakończeniu sympozjum jego uczestnicy udadzą się do Wróblówki, gdzie o 16:30 rozpocznie się XXII Spotkanie Spawalników Wybrzeża.

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać stąd, wypełnić i przesłać pocztą, faksem lub wiadomością e-mail na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Zespół Inżynierii Spajania, 80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12; tel. (58) 347 26 98, fax (58) 347 10 25; kimis.wm@pg.edu.pl. Szczegółowy program spotkania znajduje się tutaj.