XXVII edycja studiów podyplomowych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość

Kandydaci chcący zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami mogą do 2 września 2019 r. rejestrować się na dwusemestralne studia podyplomowe Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM), prowadzone przez Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

 

Absolwenci tych studiów uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji przedstawiciela kierownictwa ds. systemów zarządzania w oparciu o uzyskane kompetencje: menedżera jakości i/lub auditora wewnętrznego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone stosownymi certyfikatami. Pierwszy zjazd zaplanowany został na weekend 11–12 października.

Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej oio.pg.edu.pl/iso.