Za nami I Seminarium Centrum Badawczego Politechniki Gdańskiej „EkoTech”

W poniedziałek na Dziedzińcu Fahrenheita w Gmachu Głównym PG odbyło się I Seminarium nowo powstałego Centrum Badawczego PG „EkoTech”, powołanego w ramach programu MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Seminarium było okazją do omówienia projektów badawczych wpisujących się w profil działalności nowego centrum, a także do nawiązania interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy naukowcami PG.

 

Ponad 80 prezentacji z omówieniem działań naukowych i badawczych, dziesiątki specjalistów wymieniających się wiedzą i doświadczeniem, a także liczne deklaracje nawiązania interdyscyplinarnej i wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy poszczególnymi zespołami naukowymi PG – to bilans I Seminarium Centrum Badawczego „EkoTech”, które w poniedziałek 27 stycznia odbyło się na Dziedzińcu Fahrenheita w Gmachu Głównym PG.

Centrum „EkoTech” to jedno z czterech nowych Centrów Badawczych PG (pozostałe to „Centrum BioTechMed”, „Centrum Materiałów Przyszłości” i „Centrum Technologii Cyfrowych”), które powstały w oparciu o uzyskanie przez naszą uczelnię statusu uczelni badawczej w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Poniedziałkowe seminarium zainaugurowało naukowy aspekt działalności nowych centrów.

– To pierwsze z wielu spotkań, które odbędą się w ramach nowo powołanych Centrów Badawczych Politechniki Gdańskiej – mówił na początku seminarium prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Nasza uczelnia po otrzymaniu statusu uczelni badawczej będzie teraz wychodzić naprzeciw wielu nowym wyzwaniom. Musimy teraz jeszcze lepiej promować działalność naszych naukowców, stąd takie seminarium jest bardzo cennym elementem tych działań.

Wymiana doświadczeń, interdyscyplinarna współpraca

Naukowcy w centrum „EkoTech” będą zajmować się projektami i badaniami naukowymi ukierunkowanymi na kształtowanie zrównoważonej przestrzeni życia człowieka wobec wyzwań środowiskowych (zmiany klimatyczne, przemiany społeczne i demograficzne, wymagania gospodarki w obiegu zamkniętym, etc.). Naukowcy będą też opracowywać rozwiązania, które pozwolą przeciwdziałać negatywnym skutkom działalności człowieka (antropopresji), zajmą się również opracowaniem nowoczesnych technologii proekologicznych.

W poniedziałkowym seminarium, podzielonym na bloki przyporządkowane poszczególnym wydziałom PG, naukowcy prezentowali swoje dotychczasowe dokonania, a także badania i projekty nad którymi obecnie pracują i które chcieliby rozwijać w strukturach nowego centrum badawczego.

Prelegenci z wydziałów: Architektury, Chemicznego, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Inżynierii Lądowej i Środowiska, Mechanicznego, Oceanotechniki i Okrętownictwa, a także Zarządzania i Ekonomii, mieli po pięć minut na każdą prezentację. Łącznie, podczas całodziennego seminarium, można było zapoznać się z ponad 80 prezentacjami zespołów badawczych PG, a następnie omówić w kuluarach pola do interdyscyplinarnej współpracy.

Spotkanie było skierowane do naukowców, którzy chcieliby rozwijać swoje badania i współpracę w strukturach nowego centrum. Cel udało się osiągnąć – podsumowuje prof. Magdalena Gajewska (WILiŚ), pełnomocniczka Rektora PG ds. Centrum „EkoTech”. – Naukowcy chętnie wymieniali się wiedzą i doświadczeniem, byli też otwarci na udział kolejnych seminariach, które będą dedykowane poszczególnym obszarom działalności centrum. Dzisiejsza inicjatywa i podjęta między naukowcami współpraca pozwoli na zrealizowanie w przyszłości nowych, innowacyjnych projektów.

Kolejne seminarium w ramach IDUB już w piątek

Kolejne spotkanie naukowców PG w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” odbędzie się w piątek 31 stycznia - tym razem będzie to seminarium „Centrum Materiałów Przyszłości”. Podczas spotkania na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zaprezentuje się blisko 30 zespołów badawczych PG, których obszar badań wpisuje się w profil działalności drugiego z czterech nowych Centrów Badawczych. 

Z kolei prezentacje naukowców z poniedziałkowego spotkania centrum „EkoTech” są już dostępne w repozytorium PG. Można się z nimi zapoznać TUTAJ.

Galeria zdjęć