Za nami pierwsze seminarium nowo powołanego Centrum Materiałów Przyszłości PG

W piątek 31 stycznia w Audytorium 2 na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki B odbyło się seminarium nowo utworzonego Centrum Materiałów Przyszłości PG, powołanego w ramach ministerialnego programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Naukowcy mieli okazję do zaprezentowania swojej działalności naukowej i badawczej, wymiany opinii, a także nawiązania współpracy.

 

Dzięki uzyskaniu przez Politechnikę Gdańską statusu uczelni badawczej w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, nasza uczelnia zyskała nowe narzędzia do wspierania swoich naukowców i budowania marki Politechniki w kraju i za granicą. W obrębie uczelni powołano też cztery nowe Centra Badawcze: Centrum BioTechMed, Centrum EkoTech, Centrum Technologii Cyfrowych i Centrum Materiałów Przyszłości.

W piątek 31 stycznia odbyło się pierwsze seminarium naukowe Centrum Materiałów Przyszłości (CMP). W seminarium wzięli udział naukowcy PG, których działania naukowe wpisują się do profilu działalności nowego Centrum Badawczego. Podczas spotkania przedstawili swoje projekty badawcze, które mogłyby być realizowane w jego obrębie.

– Zaprosiliśmy najbardziej aktywne zespoły badawcze, silnie powiązane z zakresem działania Centrum – mówił po zakończeniu seminarium prof. Piotr Jasiński (WETiI), pełnomocnik Rektora ds. CMP. – Seminarium pozwoliło naukowcom zaprezentować swoje projekty i badania, a także nawiązać bliższą współpracę. Potencjał naukowców PG jest bardzo duży, ale może być jeszcze większy. Będziemy więc organizować kolejne seminaria, aby jak najlepiej poznać nasze możliwości.

Podczas seminarium zaprezentowało się 25 zespołów reprezentujących sześć wydziałów Politechniki Gdańskiej (Wydziału Chemicznego, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) oraz dodatkowo trzy zewnętrzne jednostki badawcze z Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego oraz Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

W spotkaniu uczestniczyło także szerokie grono pracowników Politechniki Gdańskiej oraz trójmiejskich przedstawicieli firm wykorzystujących zdobycze najnowszych rozwiązań inżynierii materiałowej.

– To i kolejne seminaria powinny pozwolić na osiągnięcie efektu synergii poprzez lepsze wykorzystanie zaplecza aparaturowego i osobowego – dodaje prof. Piotr Jasiński. – Chcemy przedstawiać nasze możliwości trójmiejskim firmom, aby mogły zbudować bardziej innowacyjną ofertę.

W seminarium CMP wziął udział również prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – W działalności naszych nowych Centrów Badawczych pokładam ogromne nadzieje na rozwój naszej uczelni, ale też całej polskiej nauki – mówił rektor PG. – Warto też pamiętać, że skład personalny nowych centrów jest otwarty. Można do nich zapraszać naukowców z innych uczelni i to zarówno tych uznanych i doświadczonych, jak również młodych i zdolnych.

 

Galeria zdjęć