Zaktualizowany projekt Statutu Politechniki Gdańskiej

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu projekt Statutu Politechniki Gdańskiej uwzględniający większość zgłoszonych nam uwag przez członków wspólnoty akademickiej (zmiany w stosunku do poprzedniej wersji oznaczono kolorem niebieskim) oraz uzupełniony o przepisy przejściowe i końcowe.

 

Projekt został przekazany Radzie Uczelni, związkom zawodowym działającym na uczelni oraz członkom Senatu Politechniki Gdańskiej. Będzie on przedstawiony do zatwierdzenia przez senat na posiedzeniu zaplanowanym na 24 kwietnia br.

Kolegium Rektorskie

Dokument dostępny dla członków wspólnoty akademickiej po zalogowaniu (dane do logowania, takie same jak do portalu Moja PG)

fot. Krzysztof Deptuła / FlyPics.pl