Zaktualizowany projekt Statutu Politechniki Gdańskiej

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu projekt Statutu Politechniki Gdańskiej uwzględniający większość zgłoszonych nam uwag przez członków wspólnoty akademickiej (zmiany w stosunku do poprzedniej wersji oznaczono kolorem niebieskim) oraz uzupełniony o przepisy przejściowe i końcowe.

 

Projekt został przekazany Radzie Uczelni, związkom zawodowym działającym na uczelni oraz członkom Senatu Politechniki Gdańskiej. Będzie on przedstawiony do zatwierdzenia przez senat na posiedzeniu zaplanowanym na 24 kwietnia br.

Rektor i Prorektorzy Politechniki Gdańskiej

Dokument dostępny dla członków wspólnoty akademickiej po zalogowaniu (dane do logowania, takie same jak do portalu Moja PG)

fot. Krzysztof Deptuła / FlyPics.pl