Zdobywca Diamentowego Grantu bada sieci neuronowe

Doktorant na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Arkadiusz Kwasigroch, laureat VI edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant” organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymał 218 548 zł na projekt pt. „Opracowanie nowych struktur głębokich sieci neuronowych do analizy obrazów 2d dla celów wspomagania decyzji”. Obecnie będzie się on zajmował głębokimi sieciami neuronowymi, czyli strukturami matematycznymi służącymi do zadań takich jak rozpoznawanie obrazów, rozpoznawanie mowy, synteza mowy czy tłumaczenie tekstów.

 

– W swoich badaniach skupię się na zastosowaniach sieci neuronowych w rozpoznawaniu obrazu. Sieć neuronowa musi zostać nauczona zanim zacznie spełniać swoje zadania. Uczenie zaś polega na prezentowaniu sieci ogromnej ilości przykładów, np. jeśli chcemy nauczyć ją rozróżniania psa od kota, to należy jej pokazać tysiące zdjęć psów i kotów, tak aby nauczyła się cech, które odróżniają te zwierzęta – wyjaśnia Kwasigroch.

Podczas realizacji swojego projektu laureat Diamentowego Grantu będzie pracował nad automatycznym doborem parametrów sieci oraz parametrów uczenia, które obecnie najczęściej dobierane są intuicyjnie, metodą prób i błędów. Zajmie się również umożliwieniem uczenia sieci neuronowej przy niewielkim zbiorze uczącym. Uzyskane rezultaty planuje wykorzystać w dwóch praktycznych zastosowaniach. Pierwszym z nich będzie wykrywanie choroby Alzhaimera ze zdjęć rezonansu magnetycznego mózgu. Drugie to zagadnienie nazywane segmentacją sceny, polegające na oznaczaniu i klasyfikowaniu różnych obszarów (obiektów) na zdjęciu. Wykorzystywane jest ono głównie w systemach wizyjnych pojazdów autonomicznych, w których należy zaznaczyć gdzie znajdują się droga, znaki drogowe oraz inni uczestnicy ruchu. Projekt ten jest kontynuacją badań, które młody naukowiec prowadził podczas studiów inżynierskich i magisterskich pod opieką dra Michała Grochowskiego oraz prof. Kazimierza Duzinkiewicza z Katedry Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki WEiA PG.

– Dzięki środkom z grantu będę miał możliwość zakupu sprzętu komputerowego do obliczeń. Wydajny sprzęt jest bardzo istotny, ponieważ obliczenia prowadzone na typowych komputerach biurowych trwają bardzo długo i znacznie spowalniają badania. Otrzymane pieniądze chcę również przeznaczyć na wyjazdy do zagranicznych jednostek badawczych, aby zdobyć doświadczenie oraz kontakty w środowisku naukowym – planuje student WEiA, zapewniając jednocześnie, że po zakończeniu projektu chciałby kontynuować swoje badania na Politechnice Gdańskiej.

O Diamentowy Grant mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich lub studenci po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich. Co roku stu najlepszych może otrzymać grant na prowadzenie własnych badań naukowych. Laureaci programu mogą także skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi. Spośród ponad pięciuset dotychczas przyznanych Diamentowych Grantów osiem trafiło do studentów Politechniki Gdańskiej. Cztery projekty zostały już zakończone, natomiast kolejne cztery są w trakcie realizacji.

Czytaj także:

Pieniądze na badania naukowe, w ramach ministerialnego programu Diamentowy Grant, uzyskała mgr inż. Sylwia Stefanowska z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Miłosz Wieczór, student biotechnologii na Wydziale Chemicznym rozpoczyna własne badania naukowe