Znakomity naukowiec i wynalazca wraca z USA na PG

Dr. inż.  Mark Maryański, absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG, były wykładowca Yale University i profesor nadzwyczajny onkologii radiacyjnej w Centrum Medycznym Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, a także twórca jednej z najnowocześniejszych metod diagnozowania ciężkich chorób, wróci na Politechnikę Gdańską w ramach programu Polskie Powroty. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA ogłosiła właśnie wyniki postępowania konkursowego. Wniosek złożony przez WTiMS PG jest jednym z 20 zaakceptowanych wniosków w skali kraju.

 

Dr inż. Marek Maryański jest wynalazcą m.in. trójwymiarowej dozymetrii promieniowania jonizującego opartej na laserowej tomografii fantomów żelowych, w których radiacyjnie indukowana polimeryzacja prowadzi do powstawania termicznie odwracalnych trójwymiarowych obrazów będących miarą dawki promieniowania. Jest to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych metod diagnozowania ciężkich chorób, niezwykle przydatna we współczesnej medycynie.

Pracę magisterską na temat nietermicznego wpływu mikrofal na konformacje białek w roztworach dr inż. Marek Maryański obronił na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Gdańskiej w 1981 r. Tematykę tę kontynuował w swojej rozprawie doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Józefa Terleckiego z ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku, którą obronił na WFTiMS PG w 1989 r.

W latach 1983-85 odbył staż w Brookhaven National Laboratory (Upton, Nowy Jork), a w latach 1990-1993 r. był stażystą w Yale University School of Medicine (New Haven, Connecticut) w USA. W 1992 r. założył, wspólnie z dwoma profesorami z Yale, prywatną, samodzielną pracownię badawczo-rozwojową MGS Research, Inc., którą jako prezes prowadzi od 1993 r. do dzisiaj. Był wykładowcą na Yale University, adiunktem w Centrum Medycznym Uniwersytetu Stony Brook w Nowym Jorku oraz był profesorem nadzwyczajnym onkologii radiacyjnej w Centrum Medycznym Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. W 2014 r. założył startup 3D Dosimetry, którego celem strategicznym jest wdrożenie wynalezionych przez niego  technologii do klinik radioterapii i radiochirurgii.