Znamy ostateczną listę kandydatów na Rektora Politechniki Gdańskiej

Uczelniana Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 21 maja 2019 r. dokonała sprawdzenia złożenia przez zgłoszonych kandydatów na rektora oświadczeń i na tej podstawie ogłosiła ostateczną listę kandydatów na Rektora PG.

 

O stanowisko Rektora Politechniki Gdańskiej ubiegać się będą (według kolejności alfabetycznej nazwisk):

● prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG,

● prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG.

Biogramy kandydatów oraz ich programy wyborcze zostały zamieszczone na stronie Sylwetki Kandydatów na stanowisko Rektora PG i zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacyjnym Politechniki Gdańskiej.

UKW opublikowała również zaktualizowaną listę elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów uprawnionych do głosowania w wyborach.

Zgodnie z harmonogramem wyborów uzupełniających, kandydaci na Rektora byli zgłaszani przez pracowników, studentów oraz doktorantów uczelni, którym przysługuje czynne prawo wyborcze. Kandydatów zgłosiła również Rada Uczelni. Uczelniana Komisja Wyborcza 16 maja ogłosiła wstępną listę 11 kandydatów na Rektora, po czym zawiadomiła o tym fakcie każdego z nich. Zgłoszeni kandydaci składali następnie pisemne oświadczenia o zgodzie na kandydowanie, wraz z wymaganymi dokumentami. W ten sposób wyłoniono ostateczną listę dwóch pretendentów.

Kandydaci na stanowisko rektora przedstawili swoje programy wyborcze na otwartym zebraniu informacyjnym w środę. W zebraniu, oprócz elektorów, uczestniczyły również inne zainteresowane osoby spośród społeczności akademickiej PG i zaproszeni goście.

Wybory Rektora PG odbędą się w poniedziałek, 3 czerwca. Ich zwycięzca będzie pełnić swą funkcję do 31 sierpnia 2020 roku.