Młody naukowiec z PG szuka nowych związków o intrygujących właściwościach fizycznych

Leszek Litzbarski, który właśnie obronił pracę magisterską na kierunku nanotechnologia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, został laureatem konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Diamentowy Grant. Otrzymał 219 875 zł dofinansowania na realizację projektu „Nowe związki w układzie R2TGe3 (R-ziemia rzadka, T-metal przejściowy)”.

 

–  Układ R2TGe3 stanowi stosunkowo słabo poznaną grupę związków o potencjalnie interesujących własnościach fizycznych. Przewidywanym rezultatem badań będzie otrzymanie nowych związków międzymetalicznych, które mogą wykazywać interesujące właściwości fizyczne takie, jak nadprzewodnictwo lub uporządkowanie dalekozasięgowe: ferromagnetyzm, antyferromagnetyzm. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wśród nieprzebadanych związków z tej grupy znajdują się takie, które posiadają intrygujące właściwości fizyczne – tłumaczy Leszek Litzbarski.

Związki, których poszukuje młody naukowiec mogłyby znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach techniki takich, jak elektronika lub elektrotechnika.

– Projekt ten wniesie nie tylko wkład w poszerzenie wiedzy na temat badanej rodziny związków, ale pozwoli również poznać mechanizmy funkcjonujące w opisanych materiałach. Może to wpłynąć na lepsze zrozumienie zjawisk zachodzących w rodzinie związków R2TGe3 – dodaje laureat konkursu, który w najbliższym czasie planuje zająć się syntezą nowych związków chemicznych z rodziny R2TGe3.

Pieniądze przyznane przez ministerstwo laureat grantu zamierza przeznaczyć na zakup aparatury pomiarowej niezbędnej do badania właściwości fizycznych nowych materiałów oraz na zakup pierwiastków chemicznych wykorzystywanych podczas syntezy tych związków.

Leszek Litzbarski planuje studia doktoranckie na PG.

W VII edycji konkursu w ramach programu Diamentowy Grant, Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, przyznał w sumie ponad 16 mln zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, którzy prowadzą badania naukowe na wysokim poziomie i posiadają wyróżniający się dorobek naukowy. Spośród 214 wnioskodawców wyłonionych zostało 80 laureatów, którzy otrzymają nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych. W trakcie realizacji projektu młodzi naukowcy będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie. Ogłoszenie kolejnej, ósmej edycji konkursu zaplanowano na ostatni kwartał 2018 roku (nie później niż do końca listopada).

Czytaj także: Metale ziem rzadkich tematem projektu zdobywczyni Diamentowego Grantu