Wydział Architektury
Prodziekan ds. rozwoju
dr inż. arch. Justyna Borucka

 

Justyna Borucka jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, koordynatorem programu Erasmus i współpracy zagranicznej, a od 2016 roku prodziekanem ds. rozwoju. Jest również członkiem Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP Oddział Wybrzeże).

Jej badania koncentrują się na teorii architektury i strategii odnowy miejskiej ze szczególnym wpływem interdyscyplinarnych relacji współczesnej architektury i urbanistyki, a w szczególności na podstawie relacji architektury i innych dziedzin sztuki oraz miasta i sztuki. Obecnie prowadzi badania w ramach kilku międzynarodowych projektów z partnerami z Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Turcji, Portugalii, Danii, Norwegii, Szwecji. Jest autorką i współautorką następujących projektów międzynarodowych: „Art and Science – Synergy of Art and Technology in Urban Spaces” (2011), „Sensing the City – Designing Urban Experience” (2009–2012),  koordynatorką międzynarodowych warsztatów w ramach programu IP Gdańsk 2009, L'Aquila 2010, Caceres 2012 – projektowanie jako ważny stymulator w strategiach rewitalizacji społecznej, kulturowej, architektonicznej i urbanistycznej; ekspertem w dziedzinie rewitalizacji przestrzeni publicznych oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego w kontekście rozwoju XXI wieku – udział w badaniach regionalnych na Żuławach w latach 2008–2009 we współpracy z ICOMOS oraz National Service for Archeology, Cultural, Landscape and Monuments, the Nederlands; interdyscyplinarne badania w Delcie Wisły i uczestnictwo w projektach na Żuławach m.in.: konsultant i doradca naukowy w projektach (Pogotowie Konserwatorskie); współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Malborku, Muzeum Zamkowe w Malborku, Oddział Etnograficzny Muzeum Narodowego w Gdańsku). Pracuje także dla organizacji pozarządowych, m.in. dla Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto, Towarzystwa Muzyczne Non Serio.

Jest redaktorem serii książek, w tym:

  • Architekturführer Danzig Gdańsk Sopot Gdynia, Borucka J., Gatermann H. (red.) Dom Publ., Berlin, 2016;
  • Sensing the City – Designing Urban Experience, Gdańsk, Borucka J., Nyka L. (red.) (w druku).

Jej teksty ukazują się w publikacjach polskich i zagranicznych, m.in.:

  • Rediscover San Lorenzo. Remains and transformations in a historical city district / Riscoprire San Lorenzo. Permanenze e trasformazioni in un quartiere della città storica (wł.) (Borucka J., Mattogno C., Romano R.) [w]: Share the Story Jane’s Walk 2016 Book;
  • How to teach architecture? – Remarks on the edge of Polish transformation processes after 1989 (Borucka J., Macikowski B.) [w]: WMCAUS (2016), Journal Procedia Engineering 2016;
  • The use of the language of mathematics as an inspiration for contemporary architectural design (Borucka J., Czech A.) [w]: WMCAUS (2016), Journal Procedia Engineering 2016;
  • Street Art and Urban Regeneration. Case Study Gdansk and Rome. (Borucka J., Mattogno C.) [w]: SGEM (2016);
  • Art of Space – Space of Art. The role of Sound Art in Public Space. (Borucka J.) [w]: SGEM (2015);
  • Sound Art and Architecture: New Horizons for Architecture and Urbanism (Borucka J.) [w]: INTE (2014), Social and Behavioral Sciences 2015;
  • Experiencing the Ocean – the Paths for Urban Development of São Pedro do Estoril in Lisbon metropolitan area. (Borucka J., Nyka, L., Urbanowicz K.) [w]: EWWUD (2014), Lisbon 2015;
  • Co w architekturze piszczy? – Dźwiękowy aspekt przestrzeni / What’s the buzz in architecture? – The sonic aspect of space [w]: Soundplay/ Dźwiękowiska (Topolski K. red.) 2013.