Wydział Architektury
Dziekan
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prof. zw. PG

 

Lucyna Nyka jest architektem i profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 2008–2016 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki, a od 2016 r. jest dziekanem Wydziału Architektury.

Zainteresowania badawcze prof. Lucyny Nyki skoncentrowane są wokół kwestii powiązań architektury i wody, przekształceń terenów nadwodnych oraz urbanistycznych krajobrazów. Jest autorem i współautorem wielu projektów skoncentrowanych na kwestiach odnowy przestrzeni miast, m.in. autorem programu IP „Bridging the City – Water in Architecture, Urban Spaces and Planning” finansowanego przez Audiovisual and Cultural Agency European Commission, współautorem IP: „Sensing the City – Designing Urban Experience”, a także „Art & Science – Synergy of Technology and Art in the City Spaces”. Brała udział w projekcie „Think BETA – Evolution of Smart Cities” finansowanym przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań. Jest inicjatorką „Projektu odsłonięcia skanalizowanego Potoku Królewskiego na fragmencie kampusu Politechniki Gdańskiej” dofinansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku. Od 2011 r. koordynuje na Wydziale Architektury projekt „Urban Innovation Network”, jest zaproszonym ekspertem do realizowanego od 2011 roku programu European Workshop on Waterfront Urban Design (Lusófona University Lisbon). Prowadziła wykłady na wielu uniwersytetach europejskich. W latach 2010–2012 Lucyna Nyka była członkiem Research Committee przy European Association for the Architectural Education (EAAE), a w latach 2012–2014 członkiem zarządu EAAE. W 2011 r. została powołana do Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, pełni funkcję członka rad naukowych i redakcyjnych kilku czasopism, jest również recenzentem zamieszczanych tam artykułów, m.in. w:

 • Journal of Civil Engineering and Architecture, David Publishing Co., New York;
 • Kwartalnik Architektury i Urbanistyki PAN, Warszawa, Architectus, PW Wrocław, etc.

Lucyna Nyka jest autorką dwóch książek:

 • „Od architektury cyrkulacji do urbanistycznych krajobrazów”, (2006 – Nagroda Ministra);
 • „Architektura i woda – przekraczanie granic” (2013).

Jest także redaktorem czterech monografii, w tym:

 • L. Nyka (red.): „Water for urban strategies”. Weimar: Verlag der Bauhaus-Univerität Weimar 2007,
 • L. Nyka, J. Szczepański (red.): „Culture for Revitalisation/ Revitalisation for Culture”. Łaźnia CCA, Gdańsk, 2010,

oraz autorem wielu artykułów o zasięgu międzynarodowym, m.in.:

 • Nyka L.: From Structures to Landscapes – towards re-conceptualisation of urban condition, w: Architectural Research Addressing Societal Challenges, Taylor & Francis 2016 (w druku);
 • Nyka L.: Experiencing Historic Waterways and Water Landscapes of the Vistula River Delta, w: F. Vallerani, F. Visentin (Eds.) Waterways as Cultural Landscapes, Routledge 2017 (w druku);
 • Nyka L.: Polder And City: Sustaining Water Landscapes on an Urban Edge, w: SGEM 2016, Wien;
 • Urbanowicz K., Nyka L.: Interactive and media architecture – from social encounters to city planning strategies. Procedia Engineering (2016),
 • Nyka L., Borucka J., Urbanowicz K.: Experiencing the Ocean – the Paths for Urban Development of São Pedro do Estoril, w: P. Ressano Garcia (Ed.), Waterfront Cascais, University Lusofona, Lisboa 2015.