Wydział Architektury
Prodziekan ds. nauki
dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. nadzw. PG

 

Jakub Szczepański jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, a od 2016 r. prodziekanem ds. nauki. Architekt, historyk architektury i konserwator zabytków.

Jego badania koncentrują się na historii i architekturze zarówno Gdańska, jak i miast Regionu Bałtyckiego, a także konserwacji dziedzictwa architektury osadzonych w problematyce współczesnych miast. Równolegle z pracą naukową na Politechnice Gdańskiej nadzoruje szereg prac konserwatorskich w Gdańsku (min. w kościele św. Jana, Ratuszu Staromiejskim, Wielkim Młynie, Hali Targowej) oraz w Tallinie, Estonii. Pracuje także dla organizacji pozarządowych, m.in. Komitetu Inicjatyw Lokalnych i Ruchu Miejskiego Kongresu.

Jego teksty ukazują się w publikacjach polskich i zagranicznych, m.in.:

 • J. Szczepański. Water in the Development of Hanseatic Towns. [w:] Water for Urban Strategies, ed. L. Nyka, Weimar: Verlag der Bauhaus-Universität 2007;
 • Danzig/Gdańsk. Eine europäische Stadt? [w:] Wie roter Bernstein – Backsteinkirchen von Kiel bis Kaliningrad: Ihre Kraft in Zeiten religiöser und politischer Umbrüche. ed. W. Grünberg, München-Hamburg: Dölling und Galitz 2008;
 • Историческая, культурная, и художственная общноть Гданска и Калининграда. Строительствo общественного оздания культурной индивидуальности, [w:] Проблемы реставрации и иследовании памятников архитектуры, (Zagadnienia restauracji i badań zabytków architektury) red. A. Kociałkowska, Gdańsk: Europejska Fundacja Ochrony Zabytków 2008;
 • J. Szczepański. Dolne Miasto i jego łaźnia. The Lower Town and Its Bathhouse. [w:] Łaźnia. Architektura, sztuka i historia. Laznia – the Bathhouse. Architecture, Art and History, red. P. Leszkowicz, Gdańsk: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2008;
 • J. Szczepański. Woda a obrona miasta. Water and city defence, [w:] Fortyfikacje Gdańska, red. G. Bukal, Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury 2009; Culture for Revitalisation, Kultura dla rewitalizacji, rewitalizacja dla kultury / Revitalisation for Culture. ed. L. Nyka, J. Szczepański. Gdańsk: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, 2010;
 • J. Szczepański, P. Samól, Wędrówki gdańskich cmentarzy. Przemiany miejsc pochówków w metropolii od średniowiecza do czasów współczesnych, [w:] Nekropolie Pomorza, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2011;
 • K. Szczepańska, J. Szczepański, red., Wędrówki po Wrzeszczu, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2011;
 • J. Szczepański, red., Kościół św. Jana w Gdańsku: W kręgu kultury sepulkralnej, Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2012;
 • J. Szczepański, Kościół św. Jana pamięcią miasta, [w:] red. J. Szczepański, Kościół św. Jana w Gdańsku: W kręgu kultury sepulkralnej Gdańsk 2012;
 • I. Berent, J. Szczepański, Kościół św. Jana w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2012;
 • J. Szczepański, Zewnętrzna stolarka drzwiowa Wrzeszcza na przełomie XIX i XX w. [Door Forms in Gdańsk-Wrzeszcz Architecture at the Turn of the 19th and 20th Centuries], [w:] Dziedzictwo na nowo odkrywane. Detal architektoniczny 1850–1939. [Discovering Heritage Again. Architectural Detail 1850–1939] red. J. Roguska, Warszawa 2014;
 • M. Dymnicka, J. Szczepański, Gdańsk palimpsest. On obscuring and retrieving traces of memory, “Forum Socjologiczne”, nr 6, 2015;
 • M. Dymnicka, J. Szczepański, Dilemmas of Identity in Contemporary Cities. The City of Gdansk as an Example, “Procedia Engineering”, Vol. 161, 2016.