Politechnika Gdańska czwarta wśród uczelni technicznych i dziewiąta wśród wszystkich uczelni akademickich w kraju

W najnowszej edycji prestiżowego rankingu szkół wyższych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Politechnika Gdańska zajęła dziewiątą pozycję wśród wszystkich uczelni w kraju i czwartą wśród uczelni technicznych (ex aequo z Politechniką Śląską). To najwyższa lokata PG w historii tego publikowanego od 1999 roku zestawienia!

 

– Nasza uczelnia nigdy wcześniej nie zajęła tak wysokiego miejsca w „Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy”, ale naszym celem jest sięgać jeszcze wyżej. Chcemy dalej awansować nie tylko w tym zestawieniu, ale i w międzynarodowych rankingach, co wpisuje się w dążenie do uczynienia z Politechniki Gdańskiej ośrodka o charakterze badawczym – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.

„Ranking Szkół Wyższych Perspektywy” uwzględnia wszystkie polskie uczelnie wyższe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne (poza uczelniami artystycznymi), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. Przewodniczącym Kapituły jest prof. Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Minister Nauki i Informatyzacji.

W tegorocznej edycji, prowadzonego od 1999 roku, badania brano pod uwagę 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukową, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie studiów oraz pozycję absolwentów na rynku pracy. Na czele rankingu uplasowały się (ex aequo) Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Trzecie miejsce zajęła Politechnika Warszawska. Najwyższą pozycję wśród trójmiejskich uczelni zajął Gdański Uniwersytet Medyczny – 7 miejsce. Uniwersytet Gdański zajął 24 pozycję (ex aequo ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach). Pełne zestawienie dostępne jest na stronie internetowej rankingu.

Opublikowany został także „Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2018”. Przy ocenie 68 kierunków studiów pod uwagę brano siedem kryteriów mierzonych przez 14 wskaźników: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny, innowacyjność, dodatkowe. Ranking obejmuje kierunki: humanistyczne; społeczne; ekonomiczne; ścisłe; przyrodnicze; rolnicze, leśne i weterynaryjne; medyczne i o zdrowiu oraz kierunki techniczne. Szczegółowe zestawienia znajdują się na stronie internetowej rankingu i uwzględniają opublikowany wcześniej ranking studiów inżynierskich (kierunki techniczne). W zestawieniu, którego wyniki ogłoszono w kwietniu 2018 roku kierunki prowadzone na Politechnice Gdańskiej znalazły się w ścisłej krajowej czołówce. Prowadzony na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki kierunek Elektronika i telekomunikacja został sklasyfikowany na trzecim miejscu w swojej kategorii. Identyczny wynik osiągnęły Budownictwo oraz Geodezja i kartografia prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. 

– Nie tylko eksperci, ale także młodzi ludzie, którzy chętnie aplikują na oferowane przez nas kierunki, mają świadomość wysokiej jakości oferty Politechniki Gdańskiej. Rozpoczęta w maju rekrutacja pokazuje, że nasza uczelnia cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród przyszłych studentów – mówi prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Politechniki Gdańskiej.

Galeria zdjęć