mgr Tomasz Kępa

Email tomasz.kepa@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 20 55
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/tomasz.kepa

Zajmowane stanowiska

Specjalista
Miejsce pracy Centrum Morskich Technologii Militarnych
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-51
Numer telefonu (58) 347 20 55
Email tomasz.kepa@pg.edu.pl