Barbara Speina

Email barspein@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 28 18
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/barspein

Zajmowane stanowiska

Starszy referent techniczny
Miejsce pracy Dziekanat Wydziału Elektr., Telekom. i Inform., Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek B WETI pokój 138
Numer telefonu (58) 347 28 18