dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn

Email miroslaw.woloszyn@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 24 35, (58) 348 60 63
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/miroslaw.woloszyn

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 111
Numer telefonu (58) 347 24 35
Email miroslaw.woloszyn@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Dziekan
Miejsce pracy Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 44
Numer telefonu (58) 348 60 63

Notka biograficzna

Urodził się 18 marca 1963 r. w Gdyni. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Od 1987 r. pracuje na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W roku 1997 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2013 – stopień doktora habilitowanego. Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą lokalizacji i identyfikacji obiektów ferromagnetycznych z zastosowaniem metody magnetometrycznej, systemów magnetometrycznych do wykrywania obiektów, systemów demagnetyzacji okrętów i systemów pomiarowych pól fizycznych okrętów.

Jest autorem lub współautorem ponad 150 artykułów naukowych. Kierownik projektu badawczego i główny wykonawca w kilku projektach badawczych krajowych.

Od 1997 r. członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.