Danuta Laskowska

Email danlasko@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 27 36, (58) 347 20 72
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/danlasko

Zajmowane stanowiska

Starszy technik
Miejsce pracy Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego pokój 15/1
Numer telefonu (58) 347 27 36, (58) 347 20 72