dr inż. Krzysztof Ocetkiewicz

Email krzocetk@pg.edu.pl
Numer telefonu 58 347 2268, (58) 347 22 64
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/krzocetk

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 253
Numer telefonu 58 347 2268
Email Krzysztof.Ocetkiewicz@eti.pg.edu.pl
Specjalista
Miejsce pracy Dział Usług i Aplikacji Informatycznych, Centrum Informat. Trójmiejskiej Akadem.Sieci Komputerowej
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 253
Numer telefonu (58) 347 22 64

Notka biograficzna

2006 - mgr inż. (ETI, PG)

2011 - dr inż. (ETI, PG)

2007-2011 asystent (ETI, PG)
od 2011 adiunkt (ETI, PG)
2011-2014 Sekretarz Pomorskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Informatycznej
od 2012 Organizacja Igrzysk Akademii ETI (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)

Zainteresowania: szeregowanie zadań uwarunkowanych czasowo.

K. M. Ocetkiewicz, Porównanie heurystyk dla problemu szeregowania zadań czasowo-zależnych o wspólnym podstawowym czasie wykonywania, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne 12 (2007), 145-152
K. M. Ocetkiewicz, Metaheurystyki w szeregowaniu zadań uwarunkowanych czasowo, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne 16 (2008), 391-396
K. M. Ocetkiewicz, W pełni wielomianowy schemat aproksymacyjny dla pewnego problemu szeregowania zadań uwarunkowanych czasowo, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne 16 (2008), 433-438
K. M. Ocetkiewicz, Algorytm branch-and-bound dla pewnego problemu szeregowania zadań uwarunkowanych czasowo, Automatyka 13, 2 (2009), 521-529
M. Kubale, K. M. Ocetkiewicz, A new optimal algorithm for a time-dependent scheduling problem, Control and Cybernetics 38 (2009), 713-721
K. M. Ocetkiewicz, A FPTAS for minimizing total completion time in a single machine time-dependent scheduling problem , European Journal of Operational Research 203, 2, (2010), 316-320 doi:10.1016/j.ejor.2009.07.025
M. Kubale, K. M. Ocetkiewicz, Scheduling jobs to contain a natural disaster: a model and complexity, 2nd International Conference on Information Technology (ICIT), (2010), 175-178
K. M. Ocetkiewicz, Elimination of dominated partial schedules in scheduling deteriorating jobs, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne (2010)
M. Kubale, K.M. Ocetkiewicz, Jak szybko gasić pożar, czyli przypadek szeregowania zadań czasowozależnych, Automatyka 15, 2 (2011), 375-380
K.M. Ocetkiewicz Partial dominated schedules and minimizing the total completion time of deteriorating jobs, Optimization 62, 10 (2013), 1341-1356 doi:10.1080/02331934.2013.836647
M. Jurkiewicz, M. Kubale, K.M. Ocetkiewicz On The Independence Number Of Some Strong Products Of Cycle-Powers, Foundations of Computing and Decision Sciences 40, 2 (2015), 133-141
T. Goluch, K.M. Ocetkiewicz, K. Giaro KOALA Graph Theory Internet Service, TASK Quaterly 19, 4 (2015), 455-470
7 raportów WETI

2006 - mgr inż. (ETI, PG)
2011 - dr inż. (ETI, PG)

2007-2011 research assistant (ETI, PG)
since  201 assistant professor (ETI, PG)
2011-2014 Secretary of Pomeranian Regional Commitee of Olympiad in Informatics
since 2012 organizing Igrzyska Akademii ETI (Head of Ogranizing Commitee)

Interests: time-dependent scheduling.

K. M. Ocetkiewicz, Porównanie heurystyk dla problemu szeregowania zadań czasowo-zależnych o wspólnym podstawowym czasie wykonywania, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne 12 (2007), 145-152
K. M. Ocetkiewicz, Metaheurystyki w szeregowaniu zadań uwarunkowanych czasowo, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne 16 (2008), 391-396
K. M. Ocetkiewicz, W pełni wielomianowy schemat aproksymacyjny dla pewnego problemu szeregowania zadań uwarunkowanych czasowo, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne 16 (2008), 433-438
K. M. Ocetkiewicz, Algorytm branch-and-bound dla pewnego problemu szeregowania zadań uwarunkowanych czasowo, Automatyka 13, 2 (2009), 521-529
M. Kubale, K. M. Ocetkiewicz, A new optimal algorithm for a time-dependent scheduling problem, Control and Cybernetics 38 (2009), 713-721
K. M. Ocetkiewicz, A FPTAS for minimizing total completion time in a single machine time-dependent scheduling problem , European Journal of Operational Research 203, 2, (2010), 316-320 doi:10.1016/j.ejor.2009.07.025
M. Kubale, K. M. Ocetkiewicz, Scheduling jobs to contain a natural disaster: a model and complexity, 2nd International Conference on Information Technology (ICIT), (2010), 175-178
K. M. Ocetkiewicz, Elimination of dominated partial schedules in scheduling deteriorating jobs, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne (2010)
M. Kubale, K.M. Ocetkiewicz, Jak szybko gasić pożar, czyli przypadek szeregowania zadań czasowozależnych, Automatyka 15, 2 (2011), 375-380
K.M. Ocetkiewicz Partial dominated schedules and minimizing the total completion time of deteriorating jobs, Optimization 62, 10 (2013), 1341-1356 doi:10.1080/02331934.2013.836647
M. Jurkiewicz, M. Kubale, K.M. Ocetkiewicz On The Independence Number Of Some Strong Products Of Cycle-Powers, Foundations of Computing and Decision Sciences 40, 2 (2015), 133-141
T. Goluch, K.M. Ocetkiewicz, K. Giaro KOALA Graph Theory Internet Service, TASK Quaterly 19, 4 (2015), 455-470
7 WETI reports