dr Nina Rizun

Email ninrizun@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/ninrizun

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Notka biograficzna

Nina Rizun jest adiunktem na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W październiku 1999 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych za specjalizacją Gospodarka przedsiębiorstwa i organizacja produkcji. W latach 1993–2000 pracowała na Wydziale Informatyki Ekonomicznej w Akademji Metalurgicznej, Dnipro, Ukraina. W latach 2000–2016 – na Wydziale Cybernetyki Ekonomicznej i Metod Matematycznych na Uniwersytecie Alfreda Nobla, Dnipro, Ukraina. Od 2016 roku pracuje w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W latach 2016-2017  w ramach projektu NCBiR No. PBS3/B3/35/2015  "Strukturyzacja i klasyfikacja treści internetowych wraz z predykcją ich dynamiki" przeprowadziła badania z tematu "Analiza semantyczna tekstów".

Zainteresowania Naukowe

  • Analiza semantyczna tekstu w języku naturalnym 
  • Strukturyzacja i klasyfikacja treści stron internetowych
  • Modelowanie procesów decyzyjnych 

Prowadzone Przedmioty

  • Introduction to Data Mining
  • Data Mining
  • Data Mining in Business
  • Business Intelligence

Godziny konsultacji

  • Czwartki 15:15 - 16:30, sala 710B
  • Piątki 17:00 - 18:00 w terminach zjazdów studiów zaocznych, sala 710B