dr Nina Rizun

Email ninrizun@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/ninrizun

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Notka biograficzna

Nina Rizun jest adiunktem na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W październiku 1999 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych za specjalizacją Gospodarka przedsiębiorstwa i organizacja produkcji. W latach 1993–2000 pracowała na Wydziale Informatyki Ekonomicznej w Akademji Metalurgicznej, Dnipro, Ukraina. W latach 2000–2016 – na Wydziale Cybernetyki Ekonomicznej i Metod Matematycznych na Uniwersytecie Alfreda Nobla, Dnipro, Ukraina. Od 2016 roku pracuje w Katedrze  Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Zainteresowania Naukowe

 • Analiza semantyczna tekstu w języku naturalnym 
 • Strukturyzacja i klasyfikacja treści stron internetowych
 • Modelowanie procesów decyzyjnych 

Prowadzone Przedmioty

 • Introduction to Data Mining
 • Data Mining
 • Data Mining in Business
 • Business Intelligence

Tematyka Prac Dyplomowych

 • Analiza sentymentu jako narzędzie do zrozumienia doświadczenia klientów
 • Text Analytics do analizowania wyników ankiet z pytaniami otwartymi
 • Opinin Mining for przewidywanie oczekiwań klienta
 • Text Mining jako narzędzie analityki biznesowej
 • Wykorzystanie analizy sieci społecznościowych do usprawnienia struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • Modelowanie procesów biznesowych
 • Modelowanie i analiza procesów decyzyjnych
 • Usprawnienie procesów realizowanych w przedsiębiorstwie poprzez wdrażanie systemów informatycznych

Godziny Konsultacji

e-Nauczanie, przedmiot "Consultations by Dr. Nina Rizun"  https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=4916

 • Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: Czwartki, 15:00-15:45
 • Studenci studiów magisterskich: Czwartki, 15:45-17:00