CAP4CITY | [CAP4CITY] Strengthening Governance Capacity for Smart Sustainable Cities

Kierownik projektu: dr. Tomasz Janowski Finansowanie projektu: Strengthening Governance Capacity for Smart Sustainable Cities
Projekt realizowany w Danube University Krems zgodnie z porozumieniem 598273-EPP-1-2018-1-AT-EOOKA2-CBHE-JP z dnia 2019-06-03