prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur

Email jermazur@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 22
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jermazur