prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur, prof. zw. PG

Email jermazur@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 22
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jermazur

Zajmowane stanowiska

Profesor zwyczajny
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 720
Numer telefonu (58) 347 17 22