prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki, prof. zw. PG