Co oznacza uzyskanie przez Politechnikę Gdańską statusu uczelni badawczej?

Politechnika Gdańska najlepszą techniczną uczelnią badawczą w Polsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Politechnika Gdańska znalazła się w ścisłym gronie 10 laureatów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Co więcej, w prestiżowym konkursie ministerstwa Politechnikę Gdańską uznano najlepszą uczelnią techniczną w Polsce!

Uzyskanie statusu uczelni badawczej pozwoli Politechnice nie tylko na podniesienie jakości badań i kształcenia, ale przyczyni się też do znacznego wzrostu konkurencyjności PG w kraju i za granicą.

Nagroda dla Politechniki Gdańskiej to także dodatkowe środki finansowe, które będą przeznaczone na rozwój dydaktyki i rozwoju obszarów badawczych w obrębie uczelni. W przypadku PG będzie to ponad 200 mln zł w przeciągu siedmiu lat, które uczelnia zagospodaruje w ramach nowopowstałych Centrów Badawczych:

Centrum BioTechMed

• Centrum EkoTech

• Centrum Materiałów Przyszłości

Centrum Technologii Cyfrowych

 

Realizacja ministerialnego programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) rozpocznie się w 2020 r. Podczas trwającej siedem lat pierwszej edycji programu Politechnika Gdańska będzie mogła w jeszcze większym stopniu postawić nacisk na rozwój najbardziej obiecujących kierunków badań naukowych, a także wdrażać innowacyjne, nowoczesne rozwiązania w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, technologii cyfrowych, ochrony klimatu, pozyskiwania i konwersji energii, mobilności, żywności oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

 

O programie IDUB

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to jeden z najważniejszych programów przewidzianych w ramach nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawy 2.0.

Celem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego było wyłonienie i wsparcie 10 najlepszych uczelni, które po pierwsze staną się ośrodkami badawczymi, a po drugie będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi uczelniami w Europie i na świecie.

Wszyscy laureaci w latach 2020–2026 będą otrzymywać subwencję z budżetu państwa zwiększoną o 10 proc. W przypadku Politechniki Gdańskiej oznacza to dodatkowe środki w wysokości ponad 200 mln zł, które zgodnie z założeniami programu będą przeznaczone na dalszy, dynamiczny rozwój uczelni.

 

Wyłonienie laureatów pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to przełomowy moment dla całego systemu szkolnictwa wyższego i polskiej nauki. Jego Magnificencji Rektorowi prof. Krzysztofowi Wilde oraz wszystkim pracownikom Politechniki Gdańskiej składam serdeczne gratulacje. Ten sukces to Wasza zasługa, a jednocześnie wielki prestiż i zobowiązanie. Nie oznacza on jednak spoczęcia na laurach, to dopiero początek nowego etapu. Przed wszystkimi dziesięcioma uczelniami, które uzyskały status uczelni badawczej i zwiększone finansowanie, lata wzmożonej pracy. Jestem jednak przekonany, że wszystkie uczelnie będące laureatami konkursu udowodnią w przeciągu najbliższych lat, że statusu uczelni badawczej nie otrzymały na wyrost, a ich dokonania wyniosą polską naukę na jeszcze wyższy poziom.

Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Prof. Krzysztof Wilde, rektor POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ:

Będziemy stawiać na Jakość!

Zdaniem prof. Krzysztofa Wildego, rektora Politechniki Gdańskiej, otrzymanie statusu uczelni badawczej to nie tylko zaszczyt i wyróżnienie, ale też szansa na rozpoczęcie nowej epoki w historii uczelni

W konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Politechnikę Gdańską uznano najlepszą uczelnią techniczną w Polsce. Jakie będą dalsze kroki Politechniki po uzyskaniu tego statusu?

 – Będziemy dążyć do tego, żeby Politechnika Gdańska stała się elitarnym ośrodkiem naukowym nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Będziemy stawiać na jakość, także w kwestii modeli zatrudnienia. Funkcjonowanie uczelni badawczej nie musi się bowiem opierać wyłącznie o tradycyjne wydziały, mogą na niej działać także interdyscyplinarne zespoły, dążące do osiągania jak najlepszych wyników badawczych.

Tak będzie też w naszym przypadku, powołaliśmy już cztery nowe Centra Badawcze: Centrum BioTechMed, Centrum EkoTech, Centrum Technologii Cyfrowych oraz Centrum Materiałów Przyszłości. Łączą one umiejętności i doświadczenia naukowców z różnych wydziałów.

Na czym będzie polegała praca nowych Centrów Badawczych?

– Chcemy sprawić, żeby swoje miejsce na Politechnice Gdańskiej znalazły osoby o ukierunkowanych umiejętnościach i wysokich kompetencjach. Wspomniane Centra Badawcze i znajdujące się w ich obrębie zespoły naukowców będziemy znacząco dofinansowywać, w czym pomogą nam dodatkowe środki od Ministerstwa, otrzymane z tytułu uzyskania statusu uczelni badawczej. Osoby wchodzące w skład Centrów Badawczych będą miały szerokie możliwości dokształcania się i zdobywania nowych umiejętności, zarówno w kraju jak i za granicą.

Co jeszcze zmieni się na uczelni?

– W modelu funkcjonowania uczelni badawczych na całym świecie najwyżej oceniane są przede wszystkim efekty pracy i prestiż realizowanych projektów. To model znany m.in. z uczelni w Stanach Zjednoczonych, do którego będziemy stopniowo dążyć. Na tę chwilę planujemy wzmocnienie istniejących zespołów badawczych, a także budowanie nowych struktur naukowych w obrębie nowych Centrów.

W konkursie MNiSW Politechnika Gdańska zajęła bardzo wysokie, 2. miejsce, za Uniwersytetem Warszawskim. To oznacza, że uznano ją jednocześnie najlepszą uczelnią techniczną w Polsce.

– Tak wysokie miejsce w konkursie Ministerstwa zawdzięczamy przede wszystkim precyzyjnemu projektowi, który odzwierciedlał nasz potencjał i możliwości. Wiele uczelni, które brały udział w konkursie, proponowało na przykład po 5–6 obszarów badawczych, w których chcą się specjalizować. Tymczasem my wytypowaliśmy cztery najlepsze, w których już teraz mamy mocnych pracowników i duże osiągnięcia.

Status uczelni badawczej oznacza też zwiększone środki z budżetu państwa, mowa tu nawet o ponad 200 mln zł, które Politechnika Gdańska otrzyma w latach 2020–2027. Na co zamierzacie przeznaczyć te pieniądze?

– W przeważającej części na podwyższanie kwalifikacji i warunków pracy naszych pracowników, ale też przyciąganie nowych naukowców. Będziemy szukać ludzi o jak najlepszych umiejętnościach i jak najwyższych kompetencjach, które wprowadzą do Gdańska nową jakość naukową. Będą to wybitni specjaliści nie tylko z Polski, ale też z zagranicy.

Co jeszcze?

– Chcemy zaoferować możliwie najlepsze warunki pracy uzdolnionym magistrom i doktorantom, którzy do tej pory często wybierali pracę w biznesie, zamiast kontynuowania kariery na polskich uczelniach. W nauce wygrywają bowiem ci, którzy przyciągną do siebie najlepszych młodych pracowników i właśnie o takich ludzi będziemy się mocno starać, a co więcej, będziemy mieli argumenty by przekonać ich do pracy na uczelni.

Skorzysta na tym zatem nie tylko Politechnika Gdańska, ale też miasto i region Pomorza.

– Zdecydowanie tak. Chcemy ukierunkować naszą pracę na potrzeby i rozwój zarówno Gdańska, jak i całego Pomorza. Już teraz Politechnika Gdańska ma jeden z najwyższych współczynników pozyskiwania środków finansowych ze współpracy z biznesem i przemysłem. Chcemy pójść za ciosem i rozwijać się w tym aspekcie jeszcze intensywniej.

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć


AKTUALNOŚCI