I Seminarium Centrum Technologii Cyfrowych

Pierwsze Seminarium Centrum Technologii Cyfrowych odbędzie się w środę, 19 lutego w Audytorium nr 2 w nowym budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Głównym celem seminarium jest poznanie potencjału badawczego  zespołów naukowych  zainteresowanych wejściem w skład Centrum.

 

Uzyskanie przez Politechnikę Gdańską statusu uczelni badawczej na lata 2020-2026 nakłada na naszą uczelnię szereg wymogów, które muszą być spełnione m.in. w aspekcie wzrostu konkurencyjności PG w kraju i za granicą, ale też planowanych ewaluacji programu i jego kolejnych edycji (od 2027 r.). Jednym z wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego było powołanie międzywydziałowych Centrów Badawczych, w obrębie których naukowcy będą pracować nad nowatorskimi badaniami i projektami wychodzącymi naprzeciw wyzwaniom dzisiejszego świata.

Jednym z czterech nowo powołanych Centrów Badawczych Politechniki Gdańskiej jest Centrum Technologii Cyfrowych, w którym opracowywane są zaawansowane technologicznie rozwiązania z zakresu elektroniki, informatyki, automatyki, robotyki i mechatroniki oraz telekomunikacji.

Zapraszamy w środę, 19 lutego, w godzinach 9.00-17.00  - WETiI, Audytorium nr 2. Szczegółowy harmonogram seminarium dostępny jest [tutaj]


AKTUALNOŚCI