Nabór w konkursie AURUM SUPPORTING INTERNATIONAL RESEARCH TEAM BUILDING

Program stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni, Działania II.1. i będzie realizowany w ramach działalności Centrów priorytetowych obszarów badawczych PG.

 

Celem Programu AURUM jest zwiększenie i wzbogacenie potencjału naukowego PG w wyniku powstania nowych zespołów badawczych kierowanych przez naukowców z PG, z udziałem naukowców zagranicznych.

W ramach Programu możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów tworzenia nowego zespołu badawczego Politechniki Gdańskiej.

 

Budżet i warunki realizacji projektu

Planowany we wniosku budżet projektu nie może przekraczać kwoty 500 000 PLN brutto. Okres realizacji projektu może wynieść od 3 do 12 miesięcy.

Jakie kategorie kosztów można zaplanować w projekcie?

W skład kosztów mogą wchodzić m.in.:

  • wynagrodzenia dla naukowców zagranicznych;
  • zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej dla tworzonego zespołu;
  • wydatki związane z funkcjonowaniem międzynarodowej współpracy badawczej m.in. podróże służbowe, delegacje, wynajem sal i laboratoriów oraz zakup usług zewnętrznych.

Jak aplikować?

  • Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym.
  • Nabór wniosków będzie trwał od 21 lipca do 18 września 2020 r. do godz. 23:59
  • Wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. Realizacji projektu IDUB, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzna do Działu Projektów.

Zarządzenie Rektora PG nr 49/2020 z 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian do Regulaminów programów w ramach realizacji programu IDUB [TUTAJ]

Regulamin Programu AURUM [TUTAJ]

Wzór wniosku w wersji edytowalnej  [TUTAJ]

Wzór sprawozdania w wersji edytowalnej  [TUTAJ]

Katalog kosztów kwalifikowalnych do pobrania [TUTAJ]

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową:  granty@pg.edu.pl


AKTUALNOŚCI