Prof. Janusz Datta członkiem Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Prof.  Janusz Datta, prodziekan ds. nauki, otrzymał powołanie na członka Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz . Na pierwszym posiedzeniu powołano Prezydium Rady Instytutu Sieci, którego prof. Janusz Datta został przewodniczącym.

 

Instytut jest jednostką badawczą o interdyscyplinarnym charakterze, oferującym skuteczne rozwiązania w dziedzinie inżynierii materiałów polimerowych. Składa się z trzech oddziałów: Farb i Tworzyw w Gliwicach, Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie oraz Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu. Instytut ściśle współpracuje z przemysłem na wielu różnych poziomach: od kontaktów bezpośrednich naukowców, poprzez wspólne projekty, aż do uczestnictwa organizacjach branżowych o charakterze stowarzyszeń i klastrów.

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (IIMPiB) jest także organizatorem cyklicznych, międzynarodowych konferencji branży farb, tworzyw i elastomerów, których głównym celem jest transfer najnowszych osiągnięć
w tych dziedzinach do Polski, czyniąc z niej centrum informacji dla Europy Środkowej i Wschodniej.

Kadencja Rady Sieci Badawczej Instytutu trwa 4 lata. W jej skład wchodzi 9 członków, w tym 6 z nich niebędących pracownikami Instytutu, wyróżniających się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością tej jednostki.

Z profilem naukowym prof. Janusza Datty można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.

Czytaj także: Wynalazek naukowców z PG przyczyni się do powstania ekologicznej podeszwy obuwniczej.

 

Fot.: Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska 


AKTUALNOŚCI