Centra Naukowe i Badawczo-Wdrożeniowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Centra Naukowe i Badawczo-Wdrożeniowe

Dzięki programowi „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Politechnice Gdańskiej zostały utworzone cztery centra naukowe: Centrum BioTechMedCentrum EkoTechCentrum Technologii Cyfrowych oraz Centrum Materiałów Przyszłości.

Politechnika Gdańska, w ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, powołała także cztery ogólnouczelniane, interdyscyplinarne centra badawczo-wdrożeniowe: Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, Centrum Technologii WodorowychCentrum Energetyki Jądrowej oraz Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności .


 

Centra Naukowe

Centra Badawczo-Wdrożeniowe