Centrum Technologii Wodorowych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Centrum Technologii Wodorowych

 Centrum jest jednostką dedykowaną do współpracy z przemysłem, w tym praktycznego stosowania osiągnieć naukowych, i zajmuje się kompleksową obsługą projektów wodorowych (od fazy koncepcyjnej, poprzez projektowanie rozwiązań, modelowanie procesu wytwarzania oraz diagnostyki i utrzymania opracowanych rozwiązań), a także rozwojem i utrzymaniem istniejących technologii wykorzystujących wodór. Ponadto oferuje m.in. specjalistyczne usługi niezbędne podczas aplikowania o środki europejskie, specjalistyczne ekspertyzy, do których wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt diagnostyczno-pomiarowy, badania zlecone, organizację szkoleń.

Działania centrum skupiają się wokół następujących obszarów badawczych:

  • diagnostyka ogniw paliwowych – usługi analizy i diagnostyki istniejących układów paliwowych, w szczególności w zakresie procesu korozji materiałów wykorzystywanych w ogniwach paliwowych. Centrum posiada laboratoria i kompetencje umożliwiające wykrywanie przyczyn uszkodzeń, analizę budowy ogniw pod względem odporności na zanieczyszczenia czy określanie metod ich konserwacji
  • gromadzenie wodoru (chemiczne magazynowanie wodoru) – stosowanie związków chemicznych łatwych do syntezy z gazu syntezowego, wodoru i odpadowego ditlenku węgla, a także łatwo konwertowalnych do wodoru, w tym metanol i eter dimetylowy. Badania  nad nowymi katalizatorami do reformingu węglowodorów (w tym biogazu) oraz otrzymywania związków z gazu syntezowego, odpadowego ditlenku węgla i wodoru z elektrolizy. Rozwijanie metod optymalizacji procesów reformingu, syntezy eteru dimetylowego oraz oczyszczania strumieni gazowych zawierających wodór.
  • produkcja wodoru (biowodór) – udoskonalanie procesu produkcji biowodoru, prowadzenie badań nad określaniem potencjału wytwarzania biowodoru z odpadów, w tym doboru metod obróbki wstępnej surowca, optymalizacji parametrów procesowych wytwarzania biowodoru, analityki procesowej. Utworzone zostały również specjalne matryce czujnikowe do monitorowania przebiegu procesu produkcji, które mogą być stosowane w procesie oczyszczania produktów gazowych fermentacji. Gospodarowanie odpadami pofermentacyjnymi.
  • produkcja energii (powłoki funkcjonalne) – projektowanie struktur ochronnych dla ogniw paliwowych poprzez m.in. pokrywanie warstwami interkonektorów mechanicznych. Projektowanie materiałów i nanomateriałów mających zastosowanie jako katalityczne powłoki zwiększające wydajność ogniw paliwowych.
  • przetwarzanie energii (automatyzacja/elektroenergetyka) – projektowanie, budowa oraz diagnostyka przekształtników energoelektronicznych. Projektowanie układów sterujących napędami elektrycznymi dla samochodów elektrycznych i pojazdów trakcyjnych. Rozwiązania i usługi mogą być stosowane w magazynach energii elektrycznej, prostownikach dedykowanych do baterii elektrochemicznych oraz stacjach ładowania pojazdów elektrycznych.
  • modelowanie procesów wodorowych (modelowanie/systemy wspomagania decyzji/sztuczna inteligencja) – obszar reprezentowany jest przez doświadczony zespół informatyków przygotowujący modele symulacyjne, predykcyjne i wspomagające decyzje dotyczące przetwarzania i wykorzystania wodoru w ogniwach paliwowych. Tworzone rozwiązania wykorzystują osiągnięcia z zakresu sztucznej inteligencji. Doświadczenie w tworzeniu przemysłowych platform do bezpiecznego gromadzenia i przetwarzania danych w instalacjach Industry 4.0 z wykorzystaniem urządzeń IoT i sieci blockchain.

Kontakt

Dyrektor Centrum Technologii Wodorowych
prof. Jacek Gębicki
tel.: + 48 692-422-454

Sekretariat
ctw@pg.edu.pl
tel.: +48 508-836-297