Centrum BioTechMed | Politechnika Gdańska

Treść strony

Centrum BioTechMed
Centrum BioTechMed

Aktualności

  • 2021-09-14

    Wyjazd naukowy w ramach programu Europium Short-Term Outgoing Visits

    W ramach programu Europium Short-Term Outgoing Visits, dr inż. Karol Parchem z Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Wydziału Chemicznego uzyskał stypendium na 4-tygodniowy wyjazd naukowy do Centrum Spektrometrii Mas Uniwersytetu w Aveiro (UA) w Portugalii, kierowanym przez Profesor ‪Rosário Domingues. Centrum Spektrometrii Mas UA od ponad 25 lat prowadzi badania naukowe...

  • 2021-07-21

    Centrum BioTechMed zaprasza na wykłady neuronaukowe

    Centrum BioTechMed zaprasza na dwa otwarte wykłady neuronaukowe, prowadzone w języku angielskim przez profesorów wizytujących Politechnikę Gdańską. Transmisja online 29 lipca.  1. "Erring brain" (Błędny mózg) Inwazyjne potencjały EEG w testach poznawczych; świadoma i podświadoma percepcja; déjà vu; elektryczna pobudliwość mózgu i fale mózgowe wysokich...