O Centrum | Politechnika Gdańska

Treść strony

O Centrum

Działania

Centrum zajmuje się m.in. badaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii z zakresu inżynierii biomedycznej, biotechnologii molekularnej i farmaceutycznej oraz metodami poszukiwania nowych leków.

Naukowcy pracują nad nowymi metodami pomiarów biomedycznych (także z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji), diagnozowania i terapii pacjentów oraz dedykowanymi systemami sterowania urządzeń o szerokim zastosowaniu w medycynie, m.in. w rehabilitacji i egzoszkieletach.

Celem prac będzie też rozwój strategii prewencji żywieniowej w przewlekłych chorobach niezakaźnych.

Uczestnicy

W skład nowego Centrum weszli specjaliści z zakresu inżynierii biomedycznej oraz genetycznej, biotechnologii molekularnej, chemii i analizy leków oraz biotechnologii żywności. Od lat współpracują oni ze środowiskiem medycznym wypracowując nowe rozwiązania dla służby zdrowia.

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej stworzyli m.in. CyberOko – system umożliwiający komunikowanie się z osobami w stanie wegetatywnym lub wybudzonymi ze śpiączki. Opracowali i wdrożyli nowoczesne metody przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy, stosowane obecnie na całym świecie.

Grupy badawcze Politechniki Gdańskiej przygotowały nowe związki mogące znaleźć zastosowanie w chemoterapii przeciwnowotworowej oraz w leczeniu infekcji wywoływanych drobnoustrojami grzybowymi.

Członkowie Centrum mają też znaczące sukcesy w badaniach nad przeciwdziałaniem lekooporności drobnoustrojów i komórek nowotworowych, co jest jednym z największych wyzwań dzisiejszej medycyny.

Efekty

Naukowcy planują opracowanie nowych, innowacyjnych instrumentów i przyrządów medycznych. Przygotują m.in. nową metodę badania słuchu i automatycznego wykrywania stanów chorobowych. Stworzą tzw. CyberŁóżko, które pomoże przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu pacjentów z porażeniami. Opracowują też pierwsze na świecie tzw. biomarkery ludzkiej pamięci, które umożliwią lepsze zrozumienie i optymalizację metod polepszania pamięci.

Naukowcy Politechniki Gdańskiej zdefiniują dodatkowo nowe strategie walki z lekoopornością drobnoustrojów chorobotwórczych, jak również opracują nowe metody diagnostyki i terapii pacjentów.

Zespoły będą pracować również nad nowymi rozwiązaniami w obszarze fizykochemii oraz chemo- i radioterapii, a także opracują technologie, które przyczynią się do rozwoju rynku zdrowej żywności.

Skład Rady Centrum BioTechMed

 1. prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek,  WETI - Koordynator
 2. prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński WCh
 3. dr hab. inż. Jacek Czub, prof. PG WCh
 4. dr hab. inż. Barbara Kusznierewicz, prof. PG WCh
 5. dr hab. inż. Rafał Piątek, prof. PG WCh
 6. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. PG WETI
 7. dr Michał Kucewicz WETI
 8. dr hab. inż. Małgorzata Szczerska, prof. PG WETI
 9. prof. dr hab. inż. Grzegorz Redlarski WEiA
 10. prof. dr hab. Grzegorz Graff, WFTiMS
 11. dr Brygida Mielewska, prof. PG WFTiMS
 12. prof. dr hab. lek. med. Leszek Kalinowski WILiŚ
 13. dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. PG WILiŚ
 14. dr hab. inż. Wiktoria Wojnicz, prof. PG WIMiO
 15. dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek, prof. PG WIMiO