Zespoły badawcze | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zespoły badawcze

Regenerująca się małżowina uszna myszy pod podaniu zebularyny (21 dpi)

prof. Paweł Sachadyn

Laboratorium Biotechnologii Regeneracyjnej

Działanie i modulacja aktywności γ-sekretazy w procesie amyloidogenezy

dr hab. inż. Jacek Czub

Komputerowa Biofizyka Molekularna

Logotyp BMElab

dr Michał Kucewicz

Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu

Logotyp LKiA

dr inż. Daniel Węsierski

Laboratorium Kamer i Algorytmów

dr hab. inż. Małgorzata Szczerska

Laboratorium Tech4Health