Centrum Materiałów Przyszłości | Politechnika Gdańska

Treść strony

Centrum Materiałów Przyszłości
 • 2023-02-10

  V edycja Konkursu o Nagrodę Naukową im. Prof. Walthera Hermana Nernsta

  V edycja Konkursu o Nagrodę Naukową im. Prof. Walthera Hermana Nernsta - aplikuj do 31 marca 2023 r. Nagroda im. Prof. W. H. Nernsta ustanowiona została wspólnie przez Instytut Energetyki i Politechnikę Warszawską. Nagrody są indywidualnymi wyróżnieniami przyznawanymi za znaczące osiągnięcia naukowe, techniczne i praktyczne związane z procesami elektrochemicznymi...

 • 2023-01-11

  5. seminarium Centrum Materiałów Przyszłości

  Piąte seminarium Centrum Materiałów Przyszłości odbyło się 19 stycznia o godz. 14.15 w Audytorium 1L  WETI B (budynek 42). Jakub Szlachetko z Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS wygłosił wykład pt."SOLARIS National Synchrotron Radiation Centre: the infrastructure for your research" oraz dr hab. inż. Adam Kruk, prof. AGH i dr inż. Grzegorz Cempura z Centrum...

 • 2022-12-02

  4. seminarium Centrum Materiałów Przyszłości

  Czwarte seminarium Centrum Materiałów Przyszłości odbyło się 15 grudnia o godz. 14.15 w Audytorium 1L  WETI B (budynek 42). Prof. Marzena Jamrógiewicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wygłosiła wykład pt."Adhesive carrier of a medicinal substance in the form of a patch for the skin and nails – ready for implementation"

 • 2022-11-17

  3. seminarium Centrum Materiałów Przyszłości

  Trzecie seminarium Centrum Materiałów Przyszłości odbyło się 18 listopada o godz. 13.00 w Audytorium 1 WETI A (budynek 41). Prof. Petr Cigler z Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR Czechy wygłosił wykład pt."Programmable diamond quantum biosensors"