Centrum Technologii Cyfrowych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Centrum Technologii Cyfrowych
  • 2022-09-12

    Technologia i emocje. Badania na grafowych sieciach neuronowych

    Emocje sygnalizują nam własne potrzeby, ostrzegają, motywują, pomagają albo przeszkadzają. Mają swoje miejsce w mózgu, a za ich powstanie odpowiada układ limbiczny, którego ważną częścią jest ciało migdałowe. Ich rozpoznawaniem poprzez technologię zajmuje się dr inż. Teresa Zawadzka, która pracuje nad rozwojem grafowej sieci neuronowej. Emocje możemy rozpoznawać na...