Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej
turbiny

Jeżeli oczekujesz wsparcia naukowego w zakresie:

  • projektowania,
  • technologii wytwarzania,
  • eksploatacji morskich farm wiatrowych,

przeprowadzimy:

  • badania,
  • doradzimy jak rozwiązać problemy techniczne,
  • przeszkolimy kadrę kierowniczą i inżynierską.

Politechnika Gdańska jest czołową uczelnią badawczą w kraju, o uznanym w świecie potencjale naukowym, skupiającą wielu wybitnych specjalistów we wszystkich głównych obszarach wiedzy związanych z morską energetyką wiatrową.

Dysponujemy wysoce specjalizowaną bazą laboratoryjną, która umożliwia przeprowadzenie szczegółowej i dogłębnej identyfikacji wielu problemów technicznych, a także organizacyjnych, w zakresie budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych. Mamy również doświadczenia i osiągnięcia dydaktyczne w szkoleniu specjalistycznym oraz
menedżerskim kadry inżynierskiej i kierowniczej szeroko rozumianego sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Obszary badawcze

Projektowanie statków specjalnych

Diagnostyka układu mechanicznego i hydraulicznego turbiny wiatrowej

Projektowanie i diagnostyka wirnika turbiny wiatrowej

Kompleksowa ochrona przeciwkorozyjna wież turbin wiatrowych

Bezpieczeństwo podwodne i nawodne farm wiatrowych

Posadowienie morskich turbin wiatrowych

Projektowanie układów magazynowania nadmiarowej energii wiatru

Projektowanie układów regulacji mocy i przesyłu energii elektrycznej

Kształcenie kadr i zarządzanie w morskiej energetyce wiatrowej

Skontaktuj się z nami

Dr hab. inż. Marcin Łuczak, prof. PG
e-mail: cmew@pg.edu.pl