Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej
turbiny

Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej skupia specjalistów związanych z branżą offshore i dysponuje wyspecjalizowaną bazą laboratoryjną, która umożliwia identyfikację i rozwiązywanie wielu problemów technicznych oraz organizacyjnych w zakresie budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych. Centrum jest odpowiedzią na transformacje energetyczną zachodzącą w Polsce i w Europie.

Oferta CMEW opiera się na czterech głównych obszarach. Pierwszym jest cyfryzacja obejmująca metody uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, przetwarzanie dużych zbiorów danych oraz technologię cyfrowych bliźniaków, czyli cyfrowej repliki fizycznych obiektów, systemów urządzeń. Kolejnym priorytetowym obszarem badawczym jest utrzymanie i nadzór ruchu siłowni wiatrowych. Trzeci główny obszar działalności CMEW to pływająca konstrukcja wsporcza. Centrum prowadzi również badania dotyczące szeroko pojętej energii, a więc systemów jej magazynowania oraz prac nad innymi nośnikami energii, takimi jak zielony wodór czy amoniak, które mogą być wykorzystane w transporcie czy produkcji ciepła.

CMEW prowadzi szeroko zakrojone działania w celu nawiązania i rozwijania współpracy z firmami polskimi i zagranicznymi.

Obszary badawcze

Projektowanie statków specjalnych

Diagnostyka układu mechanicznego i hydraulicznego turbiny wiatrowej

Projektowanie i diagnostyka wirnika turbiny wiatrowej

Kompleksowa ochrona przeciwkorozyjna wież turbin wiatrowych

Bezpieczeństwo podwodne i nawodne farm wiatrowych

Posadowienie morskich turbin wiatrowych

Projektowanie układów magazynowania nadmiarowej energii wiatru

Projektowanie układów regulacji mocy i przesyłu energii elektrycznej

Kształcenie kadr i zarządzanie w morskiej energetyce wiatrowej

Skontaktuj się z nami

Dr hab. inż. Marcin Łuczak, prof. PG
e-mail: cmew@pg.edu.pl