Politechnika Gdańska najlepszą techniczną uczelnią badawczą w Polsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Politechnika Gdańska znalazła się w ścisłym gronie 10 laureatów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Co więcej, w prestiżowym konkursie ministerstwa Politechnikę Gdańską uznano najlepszą uczelnią techniczną w Polsce!

Uzyskanie statusu uczelni badawczej pozwoli Politechnice nie tylko na podniesienie jakości badań i kształcenia, ale przyczyni się też do znacznego wzrostu konkurencyjności PG w kraju i za granicą.

– Status uczelni badawczej to ogromny prestiż, ale i wyzwanie - mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Cieszymy się z tego sukcesu, ale pamiętamy też o tym, że przed nami czas wytężonej pracy nad realizacją przedstawionego w konkursie planu działań.

Nagroda dla Politechniki Gdańskiej to także dodatkowe środki finansowe, które będą przeznaczone na rozwój dydaktyki i rozwoju obszarów badawczych w obrębie uczelni. W przypadku PG będzie to ponad 200 mln zł w przeciągu siedmiu lat, które uczelnia zagospodaruje w ramach nowopowstałych Centrów Badawczych:

Realizacja ministerialnego programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) rozpocznie się w 2020 r. Podczas trwającej siedem lat pierwszej edycji programu Politechnika Gdańska będzie mogła w jeszcze większym stopniu postawić nacisk na rozwój najbardziej obiecujących kierunków badań naukowych, a także wdrażać innowacyjne, nowoczesne rozwiązania w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, technologii cyfrowych, ochrony klimatu, pozyskiwania i konwersji energii, mobilności, żywności oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

O programie IDUB

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to jeden z najważniejszych programów przewidzianych w ramach nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawy 2.0.

Celem konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego było wyłonienie i wsparcie 10 najlepszych uczelni, które po pierwsze staną się ośrodkami badawczymi, a po drugie będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi uczelniami w Europie i na świecie.

Wszyscy laureaci w latach 2020–2026 będą otrzymywać subwencję z budżetu państwa zwiększoną o 10 proc. W przypadku Politechniki Gdańskiej oznacza to dodatkowe środki w wysokości ponad 200 mln zł, które zgodnie z założeniami programu będą przeznaczone na dalszy, dynamiczny rozwój uczelni.

 

Wyłonienie laureatów pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to przełomowy moment dla całego systemu szkolnictwa wyższego i polskiej nauki. Jego Magnificencji Rektorowi prof. Krzysztofowi Wilde oraz wszystkim pracownikom Politechniki Gdańskiej składam serdeczne gratulacje. Ten sukces to Wasza zasługa, a jednocześnie wielki prestiż i zobowiązanie. Nie oznacza on jednak spoczęcia na laurach, to dopiero początek nowego etapu. Przed wszystkimi dziesięcioma uczelniami, które uzyskały status uczelni badawczej i zwiększone finansowanie, lata wzmożonej pracy. Jestem jednak przekonany, że wszystkie uczelnie będące laureatami konkursu udowodnią w przeciągu najbliższych lat, że statusu uczelni badawczej nie otrzymały na wyrost, a ich dokonania wyniosą polską naukę na jeszcze wyższy poziom.

Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego