Kontakt | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kontakt

Biuro IDUB

granty@pg.edu.pl

Kierownik biura
dr inż. Monika Wieczerzak
pok.: 407, gmach B
tel.: 58 348 65 82, +48 509 522 536
monika.wieczerzak1@pg.edu.pl,

Zastępca kierownika
mgr Magdalena Masa

pok.: 407, gmach B
tel.: +48 573 337 142, 58 348 64 72
magdalena.masa@pg.edu.pl,

mgr Jagoda Szwulińska 
pok.: 407, gmach B
tel.: 58 348 64 69797 307 168
jagoda.szwulinska@pg.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Preiss 
pok.: 407, gmach B
Tel.: +48 58 348 64 68, 509 522 531
aleksandra.preiss@pg.edu.pl

mgr inż. Anna Lewalska
Pok.: 407, gmach B
Tel.: +48 58 348 64 71
anna.lewalska@pg.edu.pl


Centrum BioTechMed

prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek
pok.: 107, budynek A ETI
tel.: 58 347 13 84
jerzy.wtorek@pg.edu.pl

Centrum EkoTech

prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska
pok. 205, budynek WILiŚ
tel. 58 347 15 09
mgaj@pg.edu.pl        

Centrum Materiałów Przyszłości

prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński
pok. 103 Budynek A ETI
tel. 58 347 13 23
piotr.jasinski@pg.edu.pl    

Centrum Technologii Cyfrowych

dr hab. inż. Łukasz Kulas, prof. uczelni 
pok. 704, Budynek A ETI
tel. 58 347 16 59
lukasz.kulas@pg.edu.pl        


Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej

mgr Anna Kochanek, Kierownik Biura

pok. 174 (budynek nr 30)
tel.:58 347 25 17
kom. +48 571 600 333
anna.kochanek@pg.edu.pl

Centrum Technologii Wodorowych

dr hab. inż. Jacek Gębicki
tel.: 58 347 17 92, 58 347 20 65
e-mail: jacgebic@pg.edu.pl


Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej

Programy EUROPIUM, AMERICIUM oraz EINSTEINIUM

mgr Anna Modrzejewska
pok.: Misiówka budynek nr 14
tel. 58 347 12 89
anna.modrzejewska@pg.edu.pl