Biuro IDUB

granty@pg.edu.pl

Kierownik biura
dr inż. Monika Wieczerzak
pok.: 407, gmach B
tel.: 58 348 65 82, +48 509 522 536
monika.wieczerzak1@pg.edu.pl,

Zastępca kierownika
mgr Magdalena Masa

pok.: 407, gmach B
tel.: +48 573 337 142, 58 348 64 72
magdalena.masa@pg.edu.pl,

mgr Jagoda Szwulińska 
pok.: 407, gmach B
tel.: 58 348 64 69797 307 168
jagoda.szwulinska@pg.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Preiss 
pok.: 407, gmach B
Tel.: +48 58 348 64 68, 509 522 531
aleksandra.preiss@pg.edu.pl

mgr inż. Anna Lewalska
Pok.: 407, gmach B
Tel.: +48 58 348 64 71+48 506 631 032
anna.lewalska@pg.edu.pl


Centrum BioTechMed

prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek
pok.: 107, budynek A ETI
tel.: 58 347 13 84
jerzy.wtorek@pg.edu.pl

Centrum EkoTech

prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska
pok. 205, budynek WILiŚ
tel. 58 347 15 09
mgaj@pg.edu.pl        

Centrum Materiałów Przyszłości

prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński
pok. 103 Budynek A ETI
tel. 58 347 13 23
piotr.jasinski@pg.edu.pl    

Centrum Technologii Cyfrowych

dr hab. inż. Łukasz Kulas, prof. uczelni 
pok. 704, Budynek A ETI
tel. 58 347 16 59
lukasz.kulas@pg.edu.pl        


Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej

mgr Krystyna Król-Łęgowska, specjalista ds. projektów
pok. 172 (budynek nr 30)
tel.: +48 58 347 15 76
kom.: +48 508 835 824
krystyna.krol-legowska@pg.edu.pl

Centrum Technologii Wodorowych

dr hab. inż. Jacek Gębicki
tel.: 58 347 17 92, 58 347 20 65
e-mail: jacgebic@pg.edu.pl

Dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej

prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat
tel: (58) 347 21 76
email: waldemar.kamrat@pg.edu.pl


Centrum Współpracy Międzynarodowej

Programy AMERICIUM

Marta Wojcieszenko
Misiówka budynek nr 14 / pok. 23
tel. +48 58 347 27 37
marta.wojcieszenko@pg.edu.pl      

Programy EUROPIUM i EINSTEINIUM

Dorota Janczak
Misiówka budynek nr 14 / pok. 23
tel. +48 348 65 79
dorota.janczak@pg.edu.pl