Przejdź do treści

Ogłoszenia i wyniki konkursów | Politechnika Gdańska

Ogłoszenia i wyniki konkursów

 • Einsteinium

  2020-12-15

  Pierwszy grant w programie Einsteinium Short-Term Incoming Visits przyznany

  Przyznane środki umożliwią finansowanie transferu wiedzy renomowanych naukowców zagranicznych wizytujących PG do zespołów badawczych Politechniki Gdańskiej, a także nawiązanie lub rozwój współpracy badawczej pomiędzy osobą wizytującą a zespołem z Politechniki Gdańskiej wykraczającej poza okres wizyty. Pierwsze dofinasowanie przynano Prof. Robertowi Bogdanowiczowi, który...

 • Radon

  2020-12-15

  Nabór wniosków w konkursie RADON SUPPORTING MOST TALENTED STUDENTS

  Program RADON SUPPORTING MOST TALENTED STUDENTS stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów, w szczególności na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni, Działania III.4. (Działania wspierające efektywne zarządzanie talentami). Celem programu jest wspieranie studentów...

 • Copernicium International Grant Application Support

  2020-12-08

  Kolejni beneficjenci programu COPERNICIUM otrzymali wsparcie finansowe na przygotowanie projektów do prestiżowych programów międzynarodowych

  Otrzymane granty umożliwią opracowanie wartościowych projektów i wpłyną na rozwój współpracy z zagranicznymi partnerami przy wspólnych naukowych przedsięwzięciach. Projekty, którym zostało przyznane finansowanie zwiększą efektywność działań zmierzających do pozyskania środków finansowych z programów ERC i Horyzont 2020. Finansowanie otrzymały następujące...

 • Uranium

  2020-12-08

  Nabór w konkursie Uranium Supporting Cooperation With High Schools

  Program Uranium Supporting Cooperation With High Schools stanowi element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi uczelni, Działania III.3. (Doskonalenie systemu rekrutacji na studia w celu pozyskiwania najlepszych...