Carbonium Supporting Conferences | Politechnika Gdańska

Carbonium Supporting Conferences

Carbonium kolor

Program Carbonium Supporting Conferences  wspiera budowanie międzynarodowej pozycji Politechniki Gdańskiej jako silnego ośrodka badawczego poprzez promocję środowiska naukowego uczelni i jego osiągnięć.

Co można zyskać?

W ramach Programu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania organizacji na Politechnice Gdańskiej międzynarodowej konferencji naukowej o znaczącej randze, wielkości (minimum 400 uczestników) i zasięgu co najmniej europejskim. Tematyka międzynarodowej konferencji musi odpowiadać  obszarowi badawczemu co najmniej jednego z centrów POB.

Jak aplikować?

  • wnioskodawcą może być pracownik Politechniki Gdańskiej, zatrudniony w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, zamierzający podjąć się organizacji konferencji
  • nabór wniosków w Programie ma charakter ciągły, z tym że wniosek powinien zostać złożony najpóźniej 6 miesięcy przed planowanym terminem konferencji
  • wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzna do Działu Projektów,