Curium - Combating Coronavirus | Politechnika Gdańska

Curium - Combating Coronavirus

Curium kolor

Nawet 200 000 zł na wsparcie finansowe zespołów naukowych zgłaszających oryginalne pomysły badawcze w zakresie badań podstawowych lub aplikacyjnych z potencjałem wdrożeniowym, dotyczących zwalczania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Program Curium - Combating Coronavirus to nowa inicjatywa realizowana w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Jej celem jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu, sposobów diagnozy, leczenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w tej tematyce.

Budżet i zasady finasowania

Budżet konkursu wynosi: 600 000 zł, a maksymalne dofinasowanie do badań może wynieść 200 000 zł. Badania mogą zostać zaplanowane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W ramach konkursu można otrzymać środki finansowe na wynagrodzenie dla zespołu badawczego oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami zaplanowanych badań, a także kosztami związanymi z dokonaniem zgłoszenia wniosku patentowego. Wsparciem objęte mogą być także działania przygotowawcze, jak na przykład modernizacja lub doposażenie laboratoriów, które umożliwią ubiegania się o środki zewnętrzne na planowane prace badawcze lub aplikacyjne. W konkursie możliwe jest zgłoszenie projektu, który będzie realizowany we współpracy z naukowcami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nabór wniosków trwał do 22 czerwca 2020 r.