Einsteinium Short-Term Incoming Visits | Politechnika Gdańska

Einsteinium Short-Term Incoming Visits

Einsteinium

Program Einsteinium Short-Term Incoming Visits stanowi element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni, Działania  I.2. (Budowa i rozwój międzynarodowych zespołów badawczych na Politechnice Gdańskiej). Celem Programu jest zapewnienie możliwości transferu wiedzy renomowanych naukowców zagranicznych wizytujących PG do zespołów badawczych Politechniki Gdańskiej. Konsekwencją tych wizyt powinno być także nawiązanie lub rozwój współpracy badawczej pomiędzy osobą wizytującą a zespołem z Politechniki Gdańskiej wykraczającej poza okres wizyty.

Budżet oraz warunki finansowania projektu 

W ramach Programu możliwe jest sfinansowanie:

  • kosztów krótkoterminowych wizyt od 1 tygodnia do 2 miesięcy renomowanych naukowców zagranicznych na Politechnice Gdańskiej;
  • kosztów trzymiesięcznego pobytu zagranicznego naukowca członka zespołu badawczego, którego tworzenie finansowane jest z programu Aurum Supporting International Research Team Building.

Jak aplikować?

  • Nabór wniosków w ramach Programu ma charakter ciągły.
  • Wniosek składany jest drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej do Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (dalej DMWA).
  • Pytania dot. kwestii formalnych i proceduralnych w odniesieniu do regulaminu prosimy kierować do mgr inż. Małgorzata Świrydo, tel.: 58 347 22 90, malswiry@pg.edu.pl