Hydrogenium Supporting Membership In International Networks | Politechnika Gdańska

Hydrogenium Supporting Membership In International Networks

Hydrogenium kolor

Hydrogenium Supporting Membership In International Networks jest programem długofalowym, który będzie realizowany będzie na uczelni w latach 2020–2026, w ramach działalności Centrów Priorytetowych Obszarów Badawczych PG (POB). Jego celem jest poprawa rozpoznawalności Politechniki Gdańskiej w światowym obiegu naukowym w wyniku wsparcia udziału uczelni w sieciach naukowych i organizacjach uczelni wyższych o wysokiej renomie, jak również wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i transfer wiedzy na temat nowatorskich rozwiązań w nauce i szkolnictwie w ramach tych sieci i organizacji.

Co można zyskać?

  • Udział w programie umożliwia finansowanie kosztów podróży międzynarodowych, niezbędnych dla zainicjowania udziału PG w sieci lub organizacji szkół wyższych, a także opłat członkowskich oraz kosztów udziału PG w działalności sieci lub organizacji szkół wyższych.

Jak aplikować?

  • nabór w Programie ma charakter ciągły.
  • wniosek należy złożyć do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB drogą elektroniczną na adres granty@pg.edu.pl, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzną do Działu Projektu.