Oxygenium Supporting Open Acess Publications | Politechnika Gdańska

Oxygenium Supporting Open Acess Publications

Oxygenium kolor

Program Oxygenium Supporting Open Access Publications ma za zadanie wesprzeć działalność publikacyjną naukowców. Środki w programie będą przeznaczone na finansowanie opłat za publikację artykułów w formule Open Access w czasopismach i wydawnictwach (w tym tzw. Data Journal dla Open Research Data) o punktacji wg listy  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie mniejszej niż 140.

Co można zyskać

  • Publikacje naukowców w formule Open Access wymagają z reguły uiszczania tzw. opłat autorskich (tzw. APC - Article Processing Charges). Dzięki programowi Oxygenium, autorzy zyskują dofinansowanie na pokrycie takiej opłaty.

Jak aplikować

Wniosek o finansowanie opłaty APC za Open Access w programie Oxygenium powinien zawierać:

  • nazwiska autorów, w tym autora korespondencyjnego,
  • tytuł artykułu, tytuł czasopisma, w którym zostanie on opublikowany, wraz z liczbą punktów tego czasopisma według listy MNiSW,
  • kopię potwierdzenia przyjęcia do druku, wraz z informacją od wydawcy o wysokości opłaty Open Access,
  • informację o spełnieniu warunku sformułowanego w  §2, ust. 3 regulaminu programu Oxygenium, opartą na aktualnej na dzień składania wniosku liczbie i punktacji wypełnionych slotów publikacyjnych każdego ze współautorów będącego pracownikiem Uczelni.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną do właściwych dziekanów.